Ovčarstvo čini jednu od najvažnijih grana poljoprivrede.

Na Kusago farmi uzgajamo ovce rase Virtemberg. Naše ovce su veoma prilagodljive svim terenima. Uzgajaju se najviše zbog mesa, a posebno zbog jagnjećeg meso, koje sadrži visok stepen belančevina, vitamina i mikrominerala.

 

Virtemberg ovce su poznate u svetu kao Merinolandschaf (German), German Merino, German Precoce, Merino Meat, Merino Mutton.

Osim visokokvalitetnog mesa, Virtemberg ovce su najpoznatije i po odličnim karakteristikama vune, poznatije kao Merino vuna (Merino Wool). Vuna virtemberške ovce je bele boje. Na farmi ovaca odrasle ovce u proseku daju između 22 i 27 mikrona vune.

Godinama selektirana i pažljivo birana, naša priplodna stada su veoma prilagodljive životinje, skromne za održavanje. Mogu se držati kako u zatvorenom tako i u otvorenim prostorima.

Virtemberška ovca ima odlične karakteristike. Srednje su veličine, duge klinaste glave, sa tipičnom vunom na čelu i blago povijenim ušima.

Nastala je ukrštanjem merino ovnova iz Francuske i Španije sa domaćim nemačkim gruborunim ovcama. Ovce mogu da teže od 80 do 120 kilograma, dok ovnovi dostižu i od 140 do 200 kilograma. Idealni su za priplod u koji ulaze od 12 do 18 meseci. U proseku se ojagnji od do tri jagnjeta godišnje.

Sve tri sorte su veoma slične u radmanu mesa i opštim karakteristikama.

Prodaja ovaca

Kusago Farma prodaje ovce rase Virtemberg. Ova rasa se pokazala kao najbolja za uzgoj, a akcenat je stavljen na proizvodnju mesa. Bavimo se uzgojem čistokrvnih grla i pažljivo selektujemo koje ovce će ostati u stadu, a koje jagnje će zameniti odgovarajuću ovcu. Naša stada imaju rekord po broju jagnjenja na godišnjem nivou.

Prodaja ovnova

Svi ovnovi sa Kusago farme su šampionskog porekla, što iz uvoza, što iz naših stada, pažljivo ukrštani. Ovnove prodajemo tokom cele godine. Trudimo se da stalnom selekcijom poboljšavamo karakteristike svih naših ovnova koji se prodaju za meso i za priplod.

Prodaja jagnjadi

Jagnjad za prodaju sa Kusago farme su jake konstitucije, sa puno mesa. Detaljno vršimo pregled svih jaganjaca, kako bi kupcima ponudili vrhunske primerke. Jaganjci sa naše farme se prodaju za razne namene: radi uzgoja zbog mesa, za startere stada, za ljubimce itd. Kusago farma nudi jaganjce tokom cele godine.

Kontaktirajte nas radi više detalja.

OSTALE DELATNOSTI

RATARSTVO

Većina naših ratarskih proizvoda je izvezena u zemlje u okruženju kao i zemlje Evropske Unije.

VOĆARSTVO

Počeli smo sa farmom voća sa tvrdim uverenjem da možemo proizvesti najhranljivije voće.