Kusago Farma, kao lider u proizvodnji hrane na području Mačvanskog okruga, je svesna značaja koji ima kvalitetna proizvodnja hrane te nam je to ujedno i glavni poslovni cilj. Na svojim oranicama uzgajamo kukuruz, pšenicu, ječam, soju, suncokret i uljanu repicu.

Preko šest decenija inovacija i dostignuća na polju ratarstva, okupljamo veoma uspešna i iskusna operativna preduzeća. Kompanija Kusago aktivno traži partnerstva sa istomišljenicima i budućim kompanijama širom sveta koje su posvećene izgradnji preduzeća, istovremeno zadovoljavajući potrebe potrošača.

Kusago farma u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji primenjuje sve potrebne agrotehničke mere uz korišćenje najsavremenije mehanizacije. Poštujemo sve agro rokove, uz optimalno korišćenje hemijske zaštite.

Blagovremene i kvalitetno obrađene posejane površine imaju velik uticaj na visinu prinosa.

Uz ovakvo dosledno sprovođenje tehnologije uzgoja gorenavedenih ratarskih kultura, uz velika ulaganja i savremenu tehnologiju, postižemo veoma visoke i stabilne prinose na svojim oranicama.

Pored značaja pravilne obrade i agrotehnike, jedan od značajnih faktora dobrog zemljišta je đubrenje. Kusago na svojim oranicama koristi đubriva vrhunskog kvaliteta renomiranih proizvođača, čime sprečava moguću pojavu zaslanjivanja svojih oranica.

Većinu naših ratarskih proizvoda izvozimo u zemlje u okruženju kao i u zemlje Evropske Unije.

OSTALE DELATNOSTI

OVČARSTVO

Virtemberg ovce su srednje veličine, sa klinastom dugom glavom, sa tipičnom vunom na čelu, blago povijenim ušima.

VOĆARSTVO

Počeli smo sa farmom voća sa tvrdim uverenjem da možemo proizvesti najhranljivije voće.